MAJĄTEK

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku zarządza majątkiem Skarbu Państwa który obejmuje:

pomieszczenia biurowo - laboratoryjne o powierzchni użytkowej 966 m2 w budynku przy ul. Płockiej 45 wraz z przysługującym gruntem o powierzchni 1531 m2, pomieszczenia biurowe o powierzchni użytkowej 826 m2 w budynku przy ul. Kilińskiego 16 wraz z przysługującym gruntem o powierzchni 1686 m2

Wartość podstawowych środków trwałych w wartości początkowej na 2019 rok wynosi 1 785 495,68 złotych, a pozostałych środków trwałych (wyposażenia) 693 545,19 złotych.

 

wytworzył: Mieczysław Synakiewicz  

wprowadził: Sławomir Lewandowski

ostatnia zmiana: 04.06.2019